Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2013

fuckwithhaters
fuckwithhaters
2210 db55 390
fuckwithhaters
9579 45ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 04 2013

fuckwithhaters
fuckwithhaters
fuckwithhaters
Ważne jest, aby kogoś uszczęśliwić, i ważne jest, aby zacząć od siebie
— dankburps
Reposted fromflesz flesz viamagiciansassistant magiciansassistant
fuckwithhaters
fuckwithhaters
4557 9ddb 390
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viabrokensmile brokensmile
fuckwithhaters
0297 45ec 390
Reposted fromzium zium viamagiciansassistant magiciansassistant
fuckwithhaters
Never love a boy. Only love a man.
— Blair Waldorf
fuckwithhaters
Gdybym mógł zacząć raz jeszcze od nowa, wiedząc to co wiem teraz, to wszystko identycznie by się to skończyło. A gdybym mógł zacząć raz jeszcze po raz trzeci, wiedząc to, co bym wtedy wiedział, to wszystko identycznie by się skończyło. A gdybym mógł zacząć raz jeszcze sto razy, za każdym razem wiedząc trochę więcej niż poprzednim razem, to wszystko identycznie by się skończyło, a ów setny żywot taki jak pierwszy, a sto żywotów jak jeden.
— Watt, Samuel Beckett

August 16 2013

fuckwithhaters
9877 5e82 390
Reposted fromretaliate retaliate viasilkdreams silkdreams
fuckwithhaters
0830 532f 390
Reposted fromClary Clary viasilkdreams silkdreams
fuckwithhaters
0864 55ae 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viasilkdreams silkdreams

August 03 2013

fuckwithhaters
Rozmowy nocą mają to do siebie, że są cholernie szczere. Nawet przypadkowe słowa nie są czymś przypadkowym. Papieros, balkon, morze gwiazd nad Tobą. I nie ma zmartwień, jest tylko ta rozmowa. O niczym. O wszystkim.O najważniejszym.
— brakowało mi tego, tak bardzo
Reposted fromsonaive sonaive viaweruskowa weruskowa
fuckwithhaters
I śmiejesz się do mnie i czuję, że wszystko 
Co było przedtem już nie istnieje
I myślę, że jesteśmy stworzeni dla siebie.
— Pezet
fuckwithhaters
fuckwithhaters
fuckwithhaters
London Skyline Decorative Sticky Tape
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl